pelex loader

Typ 1 Klasa B

 

Ograniczniki FV50B i FV25B są hermetycznymi ogranicznikami zabezpieczającymi przed skutkami bezpośredniego i bliskiego uderzenia pioruna oraz przepięć łączeniowych przeznaczonym dla systemów zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych na granicy stref LPZ 0 i LPZ1 zgodnie ze strefową koncepcją ochrony wg IEC 61312. Układ elektroniczny kontroluje napięcie na jego zaciskach. Jeśli napięcie to przekroczy poziom zadziałania, wymusza zapłon wieloprzerwowego iskiernika gazowego i następuje odprowadzenie prądu do przewodu PE. Zadziałanie iskiernika jest niezależne od szybkości narastania impulsów udarowych.

 

Dostępne modele ograniczników:

  FV50B

  FV25B

 
Zapytanie

Imie i nazwisko:

Firma:

E-mail:

Telefon:

Treść wiadomości:


**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**