pelex loader

Ograniczniki przepięć DC do ochrony instalacji fotowoltaicznych

 

O wymaganiach stawianych ogranicznikom przepięć prądu stałego stosowanych do ochrony systemów fotowoltaicznych mówi norma PN-EN 50539-11:2016-06

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania i badania ograniczników przeznaczonych do instalowania w instalacjach fotowoltaicznych od strony napięcia stałego w celu ochrony przed indukowanymi i bezpośrednimi skutkami wyładowań atmosferycznych. Urządzenia te są dołączane do obwodów zasilania energetycznych generatorów fotowoltaicznych o napięciu do 1500 V prądu stałego. Norma bierze pod uwagę, że generatory fotowoltaiczne zachowują się jak generatory prądowe, ich znamionowy prąd zależy od intensywności światła, prąd zwarcia jest prawie równy wartości znamionowej prądu, są łączone szeregowo i/lub równoległe w kombinacjach prowadzących do wielkiej różnorodności napięć, prądów i mocy od kilkuset W (w domowych instalacjach) do kilku MW (pola fotowoltaiczne). Bardzo specyficzne parametry energoelektrycznych instalacji fotowoltaicznych od strony napięcia stałego wymagają specjalnych wymagań probierczych dla urządzeń ograniczających przepięcia.
Ograniczniki fotowoltaika zgodne z niniejszą normą są przeznaczone wyłącznie do instalacji po stronie napięcia stałego fotowoltaicznych generatorów.

Fotowoltaiczne instalacje elektroenergetyczne zawierające baterie oraz inne zastosowania napięcia stałego nie są brane pod uwagę i do takich zastosowań mogą być konieczne dodatkowe wymagania i badania. SPD, dla których producent deklaruje zwarciową wytrzymałość przeciążeniową, wymagają specyficznych środków w celu zapewnienia, że urządzenia takie nie zagrażają operatorowi podczas konserwacji i wymiany ze względu na możliwość wystąpienia łuku prądu stałego.
Zapytanie

Imie i nazwisko:

Firma:

E-mail:

Telefon:

Treść wiadomości:


**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**